Terapia rázovými vlnami

     Chronické bolesti spôsobené preťažením a hromadením vápenatých zrazenín na šľachách, je možné ošetriť pomocou extrakorporálnych rázových vĺn. Ošetrenie rázovými vlnami pomocou prístroja Evo Tron sa doporučuje pri nasledujúcich indikáciách:

Chronické ochorenia šliach

                - tenisový alebo golfový lakeť

                - ostrohy na pätách

                - zápaly Achillovej šľachy

 Hromadenie vápenatých zrazenín v šľachách

Zápaly a kalcifikácie ramena

Zle zhojené zlomeniny

      Ošetrenie sa robí u pacientov, ktorým liečba konzervatívnymi metódami nepriniesla žiadne zlepšenie. Ošetrenie rázovými vlnami môže často nahradiť chirurgický zákrok. Pôsobenie rázových vĺn vedie k rozpusteniu vápenatých usadenín, a k lepšiemu cievnemu zásobovaniu, čo v konečnom dôsledku vedie k odozneniu bolestí. U väčšiny pacientov sa zlepšenie dostavuje v priebehu niekoľkých týždňov po zákroku. S ústupom bolesti sa výrazne zlepšuje pohyblivosť. Úplná voľnosť pohybu je často dosiahnutá jediným ošetrením, čo je cieľom terapie rázovými vlnami.

 

Chirurgické centrum, a.s.
Kozia ul. č. 17
811 03 Bratislava
Tel : 02 / 544 31 892
GSM : 0903 710 040
Tel. / fax : 02 / 544 31 891
E-mail: chir.centrum@szm.sk
___________________________________
Copyright © 2002,
all rights reserved.

Design by Juraj Keller
Last update 01.2006

   
  MUDr. Karol Borguľa