Poisťovne, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb  :

 

          

 

 

 

Chirurgické centrum, a.s.
Kozia ul. č. 17
811 03 Bratislava
Tel : 02 / 544 31 892
GSM : 0903 710 040
Tel. / fax : 02 / 544 31 891
E-mail: chir.centrum@szm.sk
___________________________________
Copyright © 2002,
all rights reserved.

Design by Juraj Keller
Last update 01.2008

    MUDr. Michail Buzukašvili
   Anesteziológ