Artroskopická  operácia

   Artroskopia je miniinvazívna operačná metóda na vyriešenie problémov po traumatických alebo degeneratívnych poškodeniach mäkkých štruktúr kĺbov (menisky, väzy, chrupavka, a pod.). Artroskopia je efektná ambulantná operačná metóda, pomocou ktorej sa presne stanoví správna diagnóza a súčasne sa aj odstráni alebo “opraví“ poškodená časť, ktorá spôsobuje ťažkosti.
Jej výhodou je :
                    

                1. Krátka doba PN
               
2. Malé riziko infekcie
               
3. Žiadna alebo minimálna doba hospitalizácie
               
4. Kozmetický efekt

Artroskopicky sa dajú zoperovať malé kĺby, ako   členok                                                                         koleno
                                                                        lakeť
                                                                        rameno

Artroskopia členka

   Všetky úrazy členkového kĺbu sú sprevádzané intra a periartikulárnym hematómom s každému z nás dobre známymi subjektívnymi ťažkosťami – bolesť, redukcia hybnosti s nemožnosťou dostúpenia na dolnú končatinu a opúchanie, ktoré vznikajú často po banálnej traume.
      Členkový kĺb ako i každý iný kĺb je odolný voči mechanickému zaťaženiu iba do určitej miery. Každé podvrtnutie (distorsio) členka môže viesť k poraneniu chrupavky dokonca až kosti, s hemartrosom a (alebo) k poraneniu mäkkých tkanív s krvácaním a vytvorením perimalleolárneho hematómu.
      Trvalé preťažovanie kĺbu (napr. pri opakovaných podvrtnutiach pri športe – futbal, basketbal) vedie k synovitíde (zápalu vnútrokĺbnej výstelky), poškodeniu chrupavky, mikrofraktúram subchondrálnej kosti, jej sklerotizácii a následne s odstupom času môže viesť k artrotickým (degeneratívnym) zmenám v kĺbe.

       V pooperačnom období je pacient bez sadrovej imobilizácie iba s elastickou bandážou kĺbu. Prvé dva – tri dni je pacient mobilný pomocou barlý, bez zaťažovania operovanej končatiny. V ďalšom priebehu postupne začína zaťažovať operovanú končatinu, až do úplnej záťaže.

Artroskopia kolena

     Koleno patrí medzi najzložitejšie kĺby ľudského tela. V samotnom kolene je mnoho štruktúr, ktoré môžu byť následkom úrazu alebo degenerácie poškodené. Ide hlavne o predný a zadný skrížený väz, oba postranné väzy, menisky a často býva poškodená i chrupavka. Tu ide väčšinou o degeneratívne poškodenie. Ešte pred niekoľkými rokmi sa tieto poškodenia riešili len otvorením kolena pomocou veľkého rezu. Pooperačne pacient dlhodobo nosieval sadrovú dlahu a rehabilitácia po sňatí sadrovej dlahy trvala príliš dlho. Artroskopia toto odstránila. Ide o vyšetrovaciu a operačnú techniku, keď sa do kĺbu z drobného rezu vkladá optika v priemere asi 5 mm široká a samotný obraz jednotlivých štruktúr kĺbu sa sleduje cez video zariadenie na obrazovke monitora. Z ďalších drobných prístupov potom pomocou špeciálnych inštrumentov je možné jednotlivé štruktúry operovať.

Menisky

      Menisky sú mesiačikovité chrupavčité útvary vmedzerené medzi stehennú a holennú kosť. Predtým sa považovali za nepotrebné štruktúry kolena a preto sa často pri bolestiach kolena odstraňovali. T.č. sa vie, že sú potrebnou štruktúrou a majú niekoľko funkcií. Napríklad tlmia nárazy na samotnú chrupavku, zlepšujú stabilitu kolena, zväčšujú dotykovú plochu medzi holennou kosťou a stehennou kosťou, čím rozkladajú silu a záťaž na väčšiu plochu. Pri poškodenom menisku sa z horeuvedených príčin snažíme zachovať čo najviac menisku a preto sa robí väčšinou jeho čiastočná resekcia - tzv. meniscectómia, poprípade meniskus je zošívaný. Sú rôzne metódy zošívania, ale indikácie pre zošitie sú veľmi prísne (pevnosť kolena, lokalizácia poškodenia, a pod.).

Väzy

      Väzy kolena zabezpečujú spolu so svalmi jeho stabilitu a správnu biomechaniku. Koleno má z vystretia do ohnutia zložitý valivo-kĺzavý pohyb a správnosť tohto pohybu práve zabezpečujú skrížené väzy (predný a zadný). Okrem toho poznáme ešte vonkajší a vnútorný bočný väz.
      Pri poškodení niektorého z väzov dochádza k narušeniu stability kolena (tzv. instabilite) a následné sa koleno rýchlejšie opotrebuje a nastávajú degeneratívne zmeny. Okrem toho ľudia s poškodenými väzmi kolena nie sú schopní plnej záťaže a športu.

      Predtým sa robievala väčšinou sutúra (zošitie) väzu. Nakoľko stabilita nebola dokonalá, v dnešnej dobe sa väčšinou nahrádza väz (tzv. plastika) pomocou autológneho materiálu (časti šliach z inej časti tela). Podobne ako pri menisku sú rôzne techniky náhrady väzu a ide pomerne o zložité výkony.

Chrupavka

      Chrupavka býva veľmi často poškodená ako po úraze, tak i pri degeneratívnych ochoreniach kolena. Sú 4 stupne poškodenia chrupavky. V poslednom stupni chrupavka v kolene takmer neexistuje. Okrem aplikácie injekcií podporujúcich tvorbu chrupavky je možné refixovať väčšie úlomky alebo rôznymi spôsobmi vyhladzovať povrch chrupavky. Taktiež sa robia rôzne návrty do oblasti defektu na podporu jej regenerácie. Jednou z najefektívneších metód je tzv. mozaiková plastika, keď sa väčší defekt chrupavky v nosnej časti kolena nahrádza časťami chrupavky z nenosnej časti kolena.

                              Artroskopia ramena
 
      Oblasť ramenného kĺbu je tá časť ľudského tela, ktorá spája trup s hornou končatinou. Podobne ako pri kolene je stabilita ramena udržiavaná väzmi a okolo prebiehajúcimi svalmi. Toto spojenie je mimoriadne zložité a ľahko podlieha poškodeniu. V súvislosti s poškodením kĺbnych štruktúr ramena dochádza k bolesti, strate stability kĺbu a celkovému porušeniu funkcie hornej končatiny ako i ruky. Doba, kedy jedinou liečbou nestability kĺbu či bolesti bol záves a kľud je dávno prekonaná. V dnešnom liečebnom zariadení sa používa overený diagnostický algoritmus pomocou, ktorého sa vie odhaliť príčina ťažkostí a navrhnúť optimálnu liečbu. Využívané sú pritom najnovšie odborné poznatky a technické výdobytky, pomocou ktorých sa cielene odstraňujú príčiny ťažkostí. Úspech liečby je založený na presnej diagnostike, vysoko efektívnej operácii a profesionálnej rehabilitácii.
     
 Mladých ľudí dychtiacich po športových úspechoch veľmi často prenasledujú zranenia, ktoré vedú ku vzniku instability. Za týmto slovom sa skrýva problém bežne nazývaný vyskakovanie ramena alebo luxácia ramena. Jeho príčinou je úraz spojený s poškodením kĺbneho púzdra a chrupavčitého okraja kĺbnej jamky – tzv. labra. Takéto poškodenie sa v percente blížiacom sa 100 nezhojí a vedie k opakovaniu ťažkostí. Problém limituje všetky športové ako i iné spoločenské aktivity.            
        Jeho odstránenie je možné len chirurgickou cestou. Správny liečebný postup umožňuje návrat k pôvodným aktivitám väčšinou bez obmedzenia. Sú však i instability, ktoré nevznikajú úrazovým mechanizmom. Tieto si vyžadujú náročnejšiu diagnostiku. Správna liečba môže viesť i v týchto prípadoch k odstráneniu ťažkostí a zlepšeniu pohybového komfortu.
      
       S pribúdajúcim vekom sa objavujú ťažkosti s ramenom, pri ktorých pacient neudáva typický úrazový dej, resp. spomína si na úraz, ktorému nevenoval väčšiu pozornosť a terajšie ťažkosti nedáva do súvisu s momentálnymi bolesťami. Stav je spojený s bolesťami najmä nočnými, a postupnou stuhlosťou kĺbu. Vo väčšine prípadov sa jedná o chirurgicky riešiteľný stav s úplným vymiznutím ťažkostí a obnovením pohybového komfortu kĺbu.

       Samostatnú kapitolu predstavujú stavy, pri ktorých dochádza k roztrhnutiu svalovo - šľachových štruktúr nachádzajúcich sa nad hlavicou ramennej kosti. Ide o tzv. odtrhnutie rotátorovej manžety. Úrazový dej môže byť len nepatrný, výsledkom je však neschopnosť zodvihnúť končatinu od tela. Tento nález je typický u ľudí nad 40 rokov. Riešenie problému spočíva opäť len v chirurgickom ošetrení poškodených štruktúr a dobrej rehabilitácii.

 

Chirurgické centrum, a.s.
Kozia ul. č. 17
811 03 Bratislava
Tel : 02 / 544 31 892
GSM : 0903 710 040
Tel. / fax : 02 / 544 31 891
E-mail: chir.centrum@szm.sk
___________________________________
Copyright © 2002,
all rights reserved.

Design by Juraj Keller
Last update 01.2006